Quiz over gevaarherkenning

Je krijgt in deze kwis 25 meerkeuze vragen over Gevaarherkenning. Daarvan moet jij er minimaal 15 goed beantwoorden.

Je hebt voor deze toets maximaal een half uur de tijd en je krijgt maximaal 4 herkansingen.

Wanneer je later gaat oefenen voor het theorie-examen in de lesmodule “Op weg naar het CBR….” heb je maximaal 8 seconden per vraag!

Bij het CBR examen heb je dus maar iets meer dan 3 minuten de tijd voor alle 25 vragen!